Meerjarenonderhoudsplan
De website voor een MJOP of een een DMJOP

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplan is belangrijk voor VvE’s of coöperaties van woningen en wooncomplexen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex. Dit betekent dat er op het juiste moment onderhoud gepleegd moet worden om het pand in goede staat te houden en om dure schade te voorkomen. Een goed meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bespaart op de langere termijn kosten en is daarom essentieel voor het beheer van VvE’s of coöperaties.

In een MJOP staat welk onderhoud er nodig is voor de komende 10 tot 15 jaar en ook hoeveel dit gaat kosten. Denk aan achterstallig onderhoud (moet direct worden uitgevoerd), regelmatig onderhoud zoals schilderen en groot onderhoud zoals het dak.

Een MJOP geeft u inzicht in de bouwkundige staat van het pand, geeft een duidelijk beeld van de onderhoudskosten op de korte en lange termijn, voorkomt onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud, u reserveert nooit te veel of te weinig.

Een MJOP wordt vaak opgesteld op basis van de NEN2767 methodiek. Dit is een gestandaardiseerde meet- en registreermethode waarmee de staat van een pand kan worden bepaald. Deze methode is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. De normering wordt al enige tijd gezien als enige juiste meetmethode door o.a. Vastgoedeigenaren. De conditiescore geeft aan in welk stadium een bepaald element van het pand zich bevindt. Op deze manier kan worden bepaald of onderhoud, renovatie of vervanging nodig is. Daarom is de NEN2767 methodiek een goede basis voor het opstellen van een MJOP. Hiermee worden onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt en voorkomt u dat u voor onverwachte onderhoudsuitgaven komt te staan.

Het is ook belangrijk om periodiek het meerjarenonderhoudsplan opnieuw te laten beoordelen. Er wordt dan gekeken of het plan nog klopt met de werkelijkheid. Wellicht dat bepaald onderhoud aan het pand eerder of later hersteld moet worden. Er kunnen eventueel werkzaamheden met een lagere prioriteit door geschoven worden. Daarnaast heeft u ook te maken met fluctuatie in de prijzen. Denk aan een BTW verhoging of tijdelijke verlaging. Hierdoor kloppen bedragen in het MJOP niet meer. Maar denk ook aan innovatie in onderhoud. Dit kan leiden tot andere keuzes en ruimte voor verbetering. Dus door de MJOP tijdig te actualiseren voorkomt u een toename van klachten en gebreken. En budgetten kunnen hierdoor tijdig worden gereserveerd of bijgesteld.

U kunt de actualisatie in eigen beheer verrichten maar u kunt ook om begeleiding vragen of de werkzaamheden volledig uit handen geven. De gemeente kan dit voor u doen. Zij doen dit vaak al voor eigen gebouwen. Er zijn ook gemeenten die afspraken hebben met woningcorporaties die ook de juiste kennis in huis hebben voor het actualiseren van een MJOP. Een andere optie is een bouwkundig bureau/inspecteur inschakelen. Een bouwkundig inspecteur kan als er een MJOP is opgesteld het onderhoudsplan voor u actualiseren. Dit kan ook als een MJOP niet door dezelfde bouwkundig inspecteur is uitgevoerd. De frequentie van een actualisatie is mede afhankelijk van de gebruiksfunctie van het pand, aard van het pand, wens vanuit VvE. Dit kan variëren van elk jaar tot elke 5 jaar.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan_1.jpg

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan_2.jpg


Meerjarenonderhoudsplan nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 1.663 aanvragen - Totaal 46 beoordelingen
Gemiddelde score 8,4