Meerjarenonderhoudsplan
De website voor een MJOP of een een DMJOP

Is noodverlichting verplicht in mijn appartementencomplex?

Als u nadenkt over het toepassen van noodverlichting, welke wet- en regelgeving is dan van toepassing bij een appartementencomplex. In het bouwbesluit kunt u teruglezen wat de regels zijn met betrekking tot noodverlichtingsinstallaties.

Veel Verenigingen van Eigenaars (VvE's) beschikken over noodverlichting. Denk aan een parkeergarage, trappenhuis of andere gemeenschappelijke ruimtes. Periodieke controles zijn verplicht maar ook nodig. Dit om voor een goede werking te zorgen van de noodverlichtings-installatie. Niet alle VvE's zijn zich daarvan bewust en zien de controle en het onderhoud niet als hoge prioriteit met alle gevolgen van dien. Daarom is in het Bouwbesluit bepaald dat het hebben van noodverlichting verplicht is. Tevens is het verplicht dat die noodverlichting ook daadwerkelijk werkt.

In het Bouwbesluit staat o.a. dat noodverlichting verplicht is in verblijfsruimtes met meer dan 75 personen. Verblijfsruimtes zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen, winkelcentra maar ook appartementencomplexen. Bij het uitvallen van de elektriciteit moet de vluchtroute verlichting binnen 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting genoeg licht geven. Dit betekent in de meeste gevallen dat de vluchtroute verlichting zichtbaar moet zijn vanaf een afstand van minimaal 30 meter. Volgens Bouwbesluit is bij een ruimte met woonfunctie noodverlichting niet verplicht. Dus het gaat om een vluchtroute die los staat van alle appartementen met woonfunctie in een gebouw.

Naast het hebben van een werkende noodverlichting is het ook verplicht dat deze wordt onderhouden. Er zijn twee normen van toepassing inzake het onderhoud van de noodverlichting in VvE's. Dit zijn de inspectierichtlijnen ISSO79 en de Europese normen NEN-EN 50172. De ISSO79 heeft betrekking op de inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties en de NEN-EN 50172 heeft betrekking op de noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen. Deze normen bepalen dat ieder jaar de verlichting gecontroleerd dient te worden. Er wordt tevens aangeraden om de accu's in de armaturen iedere vijf jaar te vervangen.
Een periodieke controle van noodverlichting is dus verplicht maar ook zeer belangrijk voor de veiligheid van de bewoners in het geval van een ontruiming in een noodsituatie. Bij een noodsituatie denken veel mensen aan brand maar er zijn meerdere redenen waarom een ontruiming noodzakelijk kan zijn. Denk ook aan langdurig spanningsuitval of explosiegevaar. Noodverlichting heeft dan een belangrijke rol bij het veilig ontruimen van een gebouw.

Er zijn verschillende soorten noodverlichting. Noodverlichting is een verzamelnaam voor verschillende verlichting samen die ervoor zorgen dat iedereen veilig buiten op straat komt in geval van een noodsituatie. De meest bekende zijn vluchtwegaanduiding en vluchtwegverlichting. Vluchtwegaanduiding zijn lampen die aangeven waar de nooduitgangen zich bevinden. Het gaat hier om de welbekende groene noodverlichting. Deze is herkenbaar voor mensen en zorgt ervoor dat opvalt dat daar de nooduitgang is. Vluchtwegverlichting zijn lampen die de vluchtwegen verlicht. Deze verlichting geeft de kortste route naar buiten aan. De noodverlichtingsarmaturen zijn voorzien van een accu. De noodverlichting wordt automatisch ingeschakeld als de stroom uitvalt. De werking van deze verlichting is ontzettend belangrijk. Als bijvoorbeeld door brand de stroom uitvalt kunnen bewoners die zich in het gebouw bevinden door de noodverlichting de weg naar buiten vinden. Als deze niet goed werkt zitten ze als ratten in de val.

Calamiteiten moeten in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. De VvE heeft daar niet altijd controle over. Lekkages, stroomuitval komt nu eenmaal voor. Daarom is het belangrijk dat een VvE hierop is voorbereid. Het is daarom verstandig om een vakman in te schakelen bij het installeren van noodverlichting. Dit geldt ook voor het onderhoud. Een bouwkundig inspecteur kan u hierbij ook helpen. Een bouwkundig inspecteur kijkt tevens of er nog andere gebreken aanwezig zijn in uw appartementencomplex en kan vervolgens een meerjarenonderhoudsplan voor u opstellen. Hierin staat welk onderhoud er in welk jaar moet worden ingepland. U kunt bij uw VvE informeren of er een MJOP aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u te allen tijde een bouwkundig inspecteur benaderen voor het laten opmaken van een meerjarenonderhoudsplan.


Meerjarenonderhoudsplan nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 1.647 aanvragen - Totaal 46 beoordelingen
Gemiddelde score 8,4