Meerjarenonderhoudsplan
De website voor een MJOP of een een DMJOP

Slechte staat van de balkons van mijn appartementencomplex

Een eigen buitenruimte zoals een balkon is waardevol. Het zorgt voor meer leef plezier en waarde van de woning. Helaas hebben veel balkons achterstallig onderhoud. Dit brengt de duurzaamheid van de constructie in gevaar. Op tijd ingrijpen en regelmatig onderhoud zorgen ervoor dat uw balkon jarenlang meegaat. Daarnaast heb je je te houden aan veiligheidsnormen op gebied van vormgeving maar ook op gebied van sterkte. Qua vormgeving moet u denken aan de minimale hoogte, hoe groot de openingen in het hekwerk mogen zijn, regels met betrekking tot de bevestigingsmethoden etc. Qua sterkte moet u denken aan de gekozen materialen, hoe zijn de verankeringen van het hekwerk aan het pand voorzien etc. Veel van deze regels staan omschreven in de NEN6702. De NEN6702 maakt onderdeel uit van het bouwbesluit. In Nederland wordt geëist dat een hekwerk voldoet aan een dynamische test. Deze staat ook bekend als de zandzakslingerproef. Men laat een zak (met glasparels) van 50 kg in een boog vallen tegen het balkonhek. Als er geen schade veroorzaakt wordt die op een gevaarlijke situatie duiden, doorstaat het hek de test. Bij een hekwerk met bijvoorbeeld glazen panelen mag het glas niet uit de sponningen komen.

Zoals al eerder gemeld kan door achterstallig onderhoud de levensduur van het balkon maar ook de constructie enorm verkorten. Als de staat van uw balkon zeer slecht is, is wellicht een gehele renovatie nodig. Het gehele balkon wordt dan gestript en alleen de bruikbare delen blijven behouden. Bij renovatie kunt u ervoor kiezen om het balkon in dezelfde staat terug te laten brengen. Sier details kunnen worden nagemaakt en worden herplaatst. Bij een zeer slechte staat van uw balkon kan de constructie in gevaar komen. Er zal dan ook grondig gekeken moeten worden naar de staat van de constructie. Er zal worden geïnspecteerd op kwaliteit van het hout (houtrot), verbindingen, montage, verankering, verzakkingen. Na deze inspectie wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de balkon constructie te kunnen waarborgen. Vloeren en hekwerken worden dan vaak ook gecontroleerd op o.a. veiligheid. Bij een totale renovatie van de balkonconstructie heeft u vaak de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende materialen. Denk aan hardhouten vlonder delen, onderhoudsvrije composiet vlonderdelen. Om dit alles te voorkomen is het belangrijk dat er geregeld onderhoud wordt gepleegd. Op deze manier heeft uw balkon maar ook de constructie een langere levensduur. Hiervoor kunt u een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) laten opstellen. U kunt een specialist in balkonherstel inschakelen maar u kunt er ook voor kiezen om een bouwkundig inspecteur te laten komen. De inspecteur kijkt voor u wat er exact aan de hand is en hoe u dit kunt oplossen. Een bouwkundig inspecteur kan tevens voor u kijken of er nog andere gebreken aanwezig zijn in uw appartementencomplex en kan vervolgens een meerjarenonderhoudsplan voor u opstellen. Hierin staat welk onderhoud er in welk jaar moet worden ingepland. U kunt bij uw VvE informeren of er een MJOP aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u te allen tijde een bouwkundig inspecteur benaderen voor het laten opmaken van een meerjarenonderhoudsplan.

Staat balkon appartementencomplex_1.jpg

Staat balkon appartementencomplex_2.jpg


Meerjarenonderhoudsplan nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 1.647 aanvragen - Totaal 46 beoordelingen
Gemiddelde score 8,4