Meerjarenonderhoudsplan
De website voor een MJOP of een een DMJOP

Wat is de meerwaarde van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Wat is de meerwaarde van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan:

Er zijn steeds meer initiatieven die verduurzamen financieel aantrekkelijk maken. Maar verduurzamen betekent wel vooraf investeren en pas daarna levert het geld op. De overheid is duurzaamheid enorm aan het stimuleren. Er zijn subsidies en potjes vanuit de overheid om te investeren in duurzaam wonen. Voor een VvE is dit zeker de moeite te waard om uit te zoeken. Uiteindelijk zorgt verduurzamen voor meer woongenot, lagere woonlasten en een waardestijging van de appartementen en het appartementencomplex.


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP):

Sinds januari 2018 zijn VvE’s verplicht om te sparen voor onderhoud. Door regelmatig uw pand te onderhouden is goedkoper en efficiënter dan herstellen. Een goed meerjarenonderhoudsplan:

Geeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw (welke elementen, materialen etc.)
Geeft inzicht in de onderhoudskosten op korte en lange termijn (op welk moment en met welke regelmaat)
Maakt inzichtelijk wat er maandelijks moet worden gereserveerd aan onderhoud

Dit voorkomt onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud.


Verschil tussen een traditioneel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP):

Bij een meerjarenonderhoudsplan maak je inzichtelijk wat er wanneer moet gebeuren, hoe en wanneer en wat dat gaat kosten. Bij een duurzaam meerjarenonderhoudsplan kijk je ook of de verbetermaatregelen voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing, veiligheid en binnenklimaat. Een DMJOP is dus breder en vollediger.


Waarom een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP):

De belangrijkste meerwaarde van een DMJOP ten opzichte van een traditioneel meerjarenonderhoudsplan is dat een DMJOP verbetermaatregelen opneemt in het rapport ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. Er wordt dus niet alleen naar de kosten gekeken (per onderdeel), maar ook naar de impact op het milieu en het binnenklimaat. Een goed onderhoudsplan helpt u om een keuze te maken tussen herstellen of vervangen. Tevens helpt het bij de afweging wat nu gedaan moet worden of om bepaalde zaken beter uit te stellen. Een DMJOP helpt u dan ook beter bij het beheren van het gebouw dan een traditioneel meerjaren onderhoudsplan.


Opstellen van een DMJOP:

Een DMJOP wordt opgesteld aan de hand van eventueel beschikbare tekeningen, een conditiemeting (conform NEN 2767) en een rapportage energielabel (conform BRL 9500 richtlijnen). Vervolgens kunnen er verschillende draaiboeken voor onderhoud gemaakt worden. Het opstellen van een DMJOP bestaat uit de volgende stappen:
De visie met betrekking tot duurzaamheid concreet maken voor een huisvestingsplan en onderhoudsplan waarin je rekening houdt met de wettelijke eisen ten aanzien van energiezuinigheid en veiligheid.

De staat van het gebouw in kaart brengen en het uitvoeren van energiescans om de maatregelen met betrekking tot verduurzaming en het benodigde budget vast te stellen.

Het uitwerken van de maatregelen en vervolgens concreet maken in een plan van uitvoering.

Het is dan ook belangrijk om te weten wat het huidige beleid is en wat de wensen en plannen zijn van de bewoners. Ook is voldoende inzicht in het gebouw heel belangrijk. Dan kun je namelijk een goed DMJOP opstellen.


Bijhouden van een DMJOP:

Een helder overzicht van de planning en goed inzicht in de begroting zijn enorm van belang voor een gezond en uitvoerbaar DMJOP. Het onderhoud van het appartementencomplex bepaalt o.a. de levensduur en woongenot. Er zijn praktische hulpmiddelen om het overzicht te behouden. Er zijn o.a. verschillende leveranciers die software pakketten met complete modules leveren om onderhoudsplanningen te maken. Op deze manier weet u/uw VvE precies hoe de onderhoudsplanning en financiële planning er voor staat.
U kunt er ook voor kiezen om een bouwkundig inspecteur uit te nodigen. Een bouwkundig inspecteur kan u ook helpen met het opstellen van een een DMJOP. Het is belangrijk dat om de 3 a 4 jaar een DMJOP wordt geactualiseerd. Het up-to-date houden van een DMJOP is belangrijk omdat de bouw en loonkosten kunnen stijgen en er kunnen nieuwe zaken aan het licht komen. Een bouwkundig inspecteur kan u/ uw VvE in ieder geval goed adviseren en begeleiden bij het laten opstellen en bijhouden van een DMJOP.

Meerwaarde duurzaam meerjarenonderhoudsplan_1.jpg

Meerwaarde duurzaam meerjarenonderhoudsplan_2.jpg


Meerjarenonderhoudsplan nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 1.663 aanvragen - Totaal 46 beoordelingen
Gemiddelde score 8,4